Kan ik tijdens mijn vakantie in Zeeland thuiszorg krijgen van Iriz?
Iriz heeft verschillende thuiszorgteams in Goes, Vlissingen en Middelburg. U kunt altijd een vakantiezorgvraag uitzetten. Wij kijken dan of er een team beschikbaar is en wat de mogelijkheden zijn. Voor informatie kunt bellen naar Iriz thuiszorg 0113-232529. Mochten wij de zorg niet kunnen leveren dan kunnen we u doorverwijzen naar een andere thuiszorg aanbieder in zeeland.
Kan ik ZorgkaartNederland in vullen?
Voor ons als organisatie is het fijn en belangrijk om te weten wat er goed of fout gaat in de dagelijksezorg. Waar bent u tevreden over en wat zou er beter kunnen. Alleen met die reacties kunnen wij onze zorg verbeteren of op peil houden. Daarom zijn we blij als u zorgkaartnederland invult. Invullen kan anoniem. Om zorgkaartnederland in te vullen klik hier.
Voor welke zorg kan ik terecht bij Iriz?
Op dit moment kunt u bij ons terecht voor:
  • Persoonlijke verpleging en verzorging
  • Huishoudelijke zorg
  • Individuele begeleiding
  • Modulair Pakket Thuis (MPT)
  • Longzorg
  • Dementiezorg
  • Palliatief terminale zorg
  • 24 uurs zorg
  • Preventie
  • Virtuele thuiszorg
U kunt ons volledige zorgaanbod bekijken op de deze pagina. U vindt hier ook meer informatie over de verschillende diensten.
Kan ik een folder aanvragen bij Iriz?
Ja, wij hebben folders van al onze verschillende diensten. U kunt de folders aanvragen door een bericht achter te laten op de contactpagina. Wij sturen u de folders dan via de post toe.
Hoe werkt een aanmelding voor huishoudelijke zorg?
Huishouding kan worden aangevraagd op indicatie via de gemeente. Voor aanvraag particulier huishoudelijke zorg kan contact worden opgenomen met Iriz thuiszorg per telefoon of mail.
Hoe werkt een aanmelding voor begeleiding?
Om in aanmerking te komen voor Individuele Begeleiding Thuis heeft u een indicatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig. Deze dient u aan te vragen bij uw gemeente.
Kan ik zorg particulier inkopen?
Ja dat is mogelijk. Voor informatie naar de mogelijkheden kan er contact worden opgenomen met Iriz thuiszorg.
Hoe gaat terminale nachtzorg in zijn werk?
Terminale nachtzorg kan worden aangevraagd via de wijkverpleegkundige. Er zijn richtlijnen om terminale nachtzorg vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige is op de hoogte van de richtlijnen. Terminale nachtzorg kan ook particulier worden ingekocht. Een team van bevoegde zzp’ers komt aan huis van 23.00 -07.00 uur om zorg te verlenen.
Hoe kom ik in aanmerking voor persoonlijke verzorging?
Neem contact op met Iriz thuiszorg en vraag naar de mogelijkheden. Client kan worden doorverwezen door bijv. huisarts of vanuit het ziekenhuis.
Worden alle kosten voor thuiszorg allemaal vergoed?
Niet alle kosten worden vergoed. Dit is per situatie afhankelijk. De kosten voor persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de zorgverzekeraar die kunnen worden geïndiceerd worden vergoed door de zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op de website van zorgkiezer.
Wie behartigt de belangen van de klanten?
De algemene belangen van alle klanten worden behartigd door de cliëntenraad. Mocht u vragen opmerkingen hebben dan kunnen we u in contact brengen met de cliëntenraad.
Mag ik mijn persoonlijk zorgplan inzien?
Ja, dat mag. Uw zorgplan stelt de wijkverpleegkundige samen met u op. In het zorgplan staat wat het doel van de verzorging is en waar dit uit bestaat. U ondertekend het zorgplan als u het eens bent met de inhoud. Minimaal 2 keer per jaar bekijken we samen met u of het zorgplan nog actueel is en evalueren we zorg. U kunt op ieder moment van de dag u zorgplan op computer, tablet of laptop inzien. Via Caren kunt u een familielid of andere inzage geven in uw zorgdossier.
Waar moet ik mij aanmelden voor zorg?
U kunt zich aanmelden voor zorg via onze receptie. De telefoniste zal vragen welke zorg u nodig hebt en u daarna doorverbinden naar de desbetreffende medewerker die verantwoordelijk is voor deze zorgvraag. Ook via u huisarts, WMO loket, transferverpleegkundige, ketenzorg kunt u aangeven dat u zorg van Iriz wilt ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Iriz thuiszorg: 0113-232529.
Kunt u mij vertellen wat de Wet langdurige zorg (WLz) inhoud?
Zorginstituut Nederland heeft een WLz-kompas ontwikkeld. In het kompas staat alle informatie over de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. Binnen de wet Wlz is ook geregeld dat een klant bij allerlei vragen over zorg ondersteund kan worden. Bekijk hier hoe het zorgkantoor in Zeeland inhoud geeft aan deze onafhankelijke klantenondersteuning.
Hoe kan ik een klacht indienen?
Bent u niet tevreden over onze zorg? Of lopen zaken anders dan u graag had gezien? We stellen het op prijs als u het ons laat weten. We gaan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Als het mogelijk is, kunt u uw klacht bespreken met de betrokken medewerker, of met u EVVer (eerst verantwoordelijke verzorger). Ook kunt contact opnemen met de zorg coördinator. Ook is er een mogelijkheid om een klachten functionaris in te schakelen.
Hoe hoog is de eigen bijdrage die ik moet betalen?
Dit is per persoon en per situatie verschillend. Een eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg(Wlz) wordt vast gesteld door het centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is inkomens afhankelijk. Iriz is niet betrokken bij de vaststelling van de eigen bijdrage. Zorg via de Zorgverzekering (Zvw) kent geen eigen bijdrage.
Ik heb een vraag over een factuur die ik van Iriz heb ontvangen.
U hiervoor bellen naar de receptie van Iriz thuiszorg. De telefoniste van de receptie verbind u door naar de financiële administratie: 0113-232529.
Ik woon nog zelfstandig. Kan ik via Iriz alarmering aanvragen?
Alarmering kunt u aanvragen bij Maatje in Zeeland. Deze organisatie heeft een alarmcentrale waar u dag en nacht een beroep op kunt doen. Telefoon : 0118-551215 E-mail: info@maatjeinzeeland.nl.
Hoe zeg ik een geplande afspraak met een zorgmedewerker af?
U kunt dit telefonisch doorgeven aan het zorgteam. Het nummer staat in de map die u van Iriz heeft ontvangen. Als de situatie het toelaat verzoeken wij u vriendelijk de zorg 24 uur van tevoren af te zeggen. Mocht u het zorgteam niet te pakken krijgen dan kunt u het algemene telefoonnummer van Iriz bellen 0113-232529, mocht het buitenom kantooruren zijn dan wordt u automatisch met de bereikbare dienst doorgeschakeld.