‘Het verhaal’ van Iriz thuiszorg

Iriz Thuiszorg is in 2001 opgericht onder de naam ABTZ Thuiszorg. In oktober 2012 is dit veranderd in Iriz Thuiszorg. Ooit begonnen als alternatief voor de toenmalige monopoliepositie van de toen bestaande aanbieders in de thuiszorg. Destijds hadden cliënten slechts keuze uit één of hooguit twee aanbieders.

Vernieuwende thuiszorg op maat
Vernieuwend was het werken met ZZP’ers, zelfstandigen in de zorg. Zorg op maat door gedreven en gepassioneerde zorgverleners. Een modern, innovatief initiatief in Zeeland. Het vraaggestuurd werken vanuit de wens van de cliënt was nieuw en succesvol. De vraag van de cliënt stond en staat centraal, iedere cliënt kreeg zorg van zijn of haar eigen, kleine team en behield hierdoor de regie over zijn of haar eigen leven.

Deze moderne en vernieuwende aanpak bracht een flinke groei te weeg. Nu zijn er meerdere aanbieders die voor dit model gekozen hebben. In korte tijd groeide het aantal cliënten en zorgverleners en verhuisde Iriz van de Albert Joachimikade in Goes (de oude strafgevangenis) naar de Zonnebloemstraat 50. Ook het nieuwe kantoor heeft nog een uitbreiding gehad naar een aangrenzend pand.

Meerdere locaties in Zeeland
In 2013 zijn er ook op Walcheren een tweetal locaties gekomen waar Iriz bezocht kan worden. Vanaf november 2014 kan dit namelijk ook in Middelburg. Nu kan Iriz zeggen dat het haar plaats in de regio heeft bereikt.

Groei door passie & vergrijzing
Het aantal zorgverleners is meegegroeid met de toename van cliënten. Nog steeds werken zorgverleners als ZZP’er en nu ook in loondienst. Een bestand van circa 400 deskundige zorgverleners met passie voor zorg. Het werkplezier van de medewerker is voor Iriz belangrijk. We bereiken dit door bijscholing en eigen verantwoordelijkheid toe te kennen aan de medewerkers. Door de kleinschaligheid van de organisatie staan wij dicht bij de cliënt, maar zeker ook bij de medewerkers. Bij vragen, op- of aanmerkingen, tips en suggesties reageren we snel . Iriz heeft ook hier oog voor de mens!

Op kantoor werken nu 11 medewerkers. De “overhead” houden we zo laag mogelijk. De kantoormedewerkers van Iriz vinden persoonlijke aandacht voor de cliënt vanzelfsprekend en handelen daar ook naar.

Flexibele zorg op maat
Vanaf het begin kregen we vele specifieke en diverse zorgvragen, die niet door andere organisaties konden worden ingevuld. Die specifieke wensen zijn nog steeds een drijfveer voor veel van de cliënten die bij Iriz aankloppen. Zij stellen ons voor allerlei uitdagingen waar wij samen met hen een oplossing voor bieden. Respect, betrokkenheid, betrouwbaarheid, menselijke warmte en aandacht blijven daarin onze kernwaarden.

Van begin af aan heeft Iriz zich gespecialiseerd in nachtzorg en 24 uur zorg aaneengesloten in huis. Dit kon, en kan nog steeds variëren van een gastvrouw in huis die enige ondersteuning bood tot de verpleegkundige tijdens de laatste levensfase voor mensen die graag thuis willen overlijden.

Kleine wijkteams maken het verschil
Het werken met kleine teams is nog steeds ons uitgangspunt. Ook als het gaat om verpleging, verzorging en begeleiding thuis. Het samenwerken met andere organisaties is voor Iriz belangrijk. Wij geven dit op veel manieren vorm onder andere door deelname aan de ketenzorg in Zeeland voor dementie , CVA/NAH en palliatieve zorg, met als doel de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te maken. Zo zoeken wij ook de samenwerking met andere organisaties binnen zorg- en welzijn.

Thuiszorg toekomst met uitdagingen
De toekomst is voor Iriz vol met uitdagingen. De hervormingen van de zorg prikkelen Iriz tot snel, innovatief, modern maar ook creatief inspelen op de veranderingen. Daar staan wij voor! Wij betrekken in die uitdaging ook onze cliënten. Hoe willen zij het geregeld zien binnen de kaders die de politiek stellen?

Het optimaliseren van de uitwisseling van informatie tussen Iriz en cliënt krijgt steeds meer gestalte in de vorm van website, facebook en twitter.

Voor 2015 heeft Iriz contracten met de gemeenten op Walcheren en in de Oosterschelde regio voor de WMO. Voor mensen die wel een vraag hebben maar niet meer bij de gemeenten terecht kunnen voor hulp bij de huishouding heeft Iriz alternatieven ontwikkeld . Binnenkort volgt de lancering van een speciale “schoon huis” pagina op deze website!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Iriz staat als organisatie midden in de samenleving. Ze geeft hier onder andere uitdrukking aan door de organisatie open te stellen voor maatschappelijke initiatieven en projecten, zoals bijvoorbeeld het project “Startbaan” van Vluchtelingenwerk. We fietsen zoveel mogelijk, gaan zuinig om met papier en met energie. Producten die wij nodig hebben voor ons kantoor worden zoveel mogelijk bij lokale (biologische) bedrijven gekocht die een maatschappelijke doelstelling hebben.

 

Missie

Ons doel is te doen wat we beloven en afspraken na te komen.

Visie

Zorg op maat geleverd via samenwerking door bekende gezichten en vertrouwde handen. Waarbij samenwerken het vermogen is om effectief en professioneel gebruik te maken van elkaars talenten!

‘Het verhaal’ van Iriz thuiszorg

Iriz Thuiszorg is in 2001 opgericht onder de naam ABTZ Thuiszorg. In oktober 2012 is dit veranderd in Iriz Thuiszorg. Ooit begonnen als alternatief voor de toenmalige monopoliepositie van de toen bestaande aanbieders in de thuiszorg. Destijds hadden cliënten slechts keuze uit één of hooguit twee aanbieders.

Vernieuwende thuiszorg op maat
Vernieuwend was het werken met ZZP’ers, zelfstandigen in de zorg. Zorg op maat door gedreven en gepassioneerde zorgverleners. Een modern, innovatief initiatief in Zeeland. Het vraaggestuurd werken vanuit de wens van de cliënt was nieuw en succesvol. De vraag van de cliënt stond en staat centraal, iedere cliënt kreeg zorg van zijn of haar eigen, kleine team en behield hierdoor de regie over zijn of haar eigen leven.

Deze moderne en vernieuwende aanpak bracht een flinke groei te weeg. Nu zijn er meerdere aanbieders die voor dit model gekozen hebben. In korte tijd groeide het aantal cliënten en zorgverleners en verhuisde Iriz van de Albert Joachimikade in Goes (de oude strafgevangenis) naar de Zonnebloemstraat 50. Ook het nieuwe kantoor heeft nog een uitbreiding gehad naar een aangrenzend pand.

Meerdere locaties in Zeeland
In 2013 zijn er ook op Walcheren een tweetal locaties gekomen waar Iriz bezocht kan worden. Vanaf november 2014 kan dit namelijk ook in Middelburg. Nu kan Iriz zeggen dat het haar plaats in de regio heeft bereikt.

Groei door passie & vergrijzing
Het aantal zorgverleners is meegegroeid met de toename van cliënten. Nog steeds werken zorgverleners als ZZP’er en nu ook in loondienst. Een bestand van circa 400 deskundige zorgverleners met passie voor zorg. Het werkplezier van de medewerker is voor Iriz belangrijk. We bereiken dit door bijscholing en eigen verantwoordelijkheid toe te kennen aan de medewerkers. Door de kleinschaligheid van de organisatie staan wij dicht bij de cliënt, maar zeker ook bij de medewerkers. Bij vragen, op- of aanmerkingen, tips en suggesties reageren we snel . Iriz heeft ook hier oog voor de mens!

Op kantoor werken nu 11 medewerkers. De “overhead” houden we zo laag mogelijk. De kantoormedewerkers van Iriz vinden persoonlijke aandacht voor de cliënt vanzelfsprekend en handelen daar ook naar.

Flexibele zorg op maat
Vanaf het begin kregen we vele specifieke en diverse zorgvragen, die niet door andere organisaties konden worden ingevuld. Die specifieke wensen zijn nog steeds een drijfveer voor veel van de cliënten die bij Iriz aankloppen. Zij stellen ons voor allerlei uitdagingen waar wij samen met hen een oplossing voor bieden. Respect, betrokkenheid, betrouwbaarheid, menselijke warmte en aandacht blijven daarin onze kernwaarden.

Van begin af aan heeft Iriz zich gespecialiseerd in nachtzorg en 24 uur zorg aaneengesloten in huis. Dit kon, en kan nog steeds variëren van een gastvrouw in huis die enige ondersteuning bood tot de verpleegkundige tijdens de laatste levensfase voor mensen die graag thuis willen overlijden.

Kleine wijkteams maken het verschil
Het werken met kleine teams is nog steeds ons uitgangspunt. Ook als het gaat om verpleging, verzorging en begeleiding thuis. Het samenwerken met andere organisaties is voor Iriz belangrijk. Wij geven dit op veel manieren vorm onder andere door deelname aan de ketenzorg in Zeeland voor dementie , CVA/NAH en palliatieve zorg, met als doel de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te maken. Zo zoeken wij ook de samenwerking met andere organisaties binnen zorg- en welzijn.

Thuiszorg toekomst met uitdagingen
De toekomst is voor Iriz vol met uitdagingen. De hervormingen van de zorg prikkelen Iriz tot snel, innovatief, modern maar ook creatief inspelen op de veranderingen. Daar staan wij voor! Wij betrekken in die uitdaging ook onze cliënten. Hoe willen zij het geregeld zien binnen de kaders die de politiek stellen?

Het optimaliseren van de uitwisseling van informatie tussen Iriz en cliënt krijgt steeds meer gestalte in de vorm van website, facebook en twitter.

Voor 2015 heeft Iriz contracten met de gemeenten op Walcheren en in de Oosterschelde regio voor de WMO. Voor mensen die wel een vraag hebben maar niet meer bij de gemeenten terecht kunnen voor hulp bij de huishouding heeft Iriz alternatieven ontwikkeld . Binnenkort volgt de lancering van een speciale “schoon huis” pagina op deze website!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Iriz staat als organisatie midden in de samenleving. Ze geeft hier onder andere uitdrukking aan door de organisatie open te stellen voor maatschappelijke initiatieven en projecten, zoals bijvoorbeeld het project “Startbaan” van Vluchtelingenwerk. We fietsen zoveel mogelijk, gaan zuinig om met papier en met energie. Producten die wij nodig hebben voor ons kantoor worden zoveel mogelijk bij lokale (biologische) bedrijven gekocht die een maatschappelijke doelstelling hebben.

 

Missie

Ons doel is te doen wat we beloven en afspraken na te komen.

Visie

Zorg op maat geleverd via samenwerking door bekende gezichten en vertrouwde handen. Waarbij samenwerken het vermogen is om effectief en professioneel gebruik te maken van elkaars talenten!

‘Het verhaal’ van Iriz thuiszorg

Iriz Thuiszorg is in 2001 opgericht onder de naam ABTZ Thuiszorg. In oktober 2012 is dit veranderd in Iriz Thuiszorg. Ooit begonnen als alternatief voor de toenmalige monopoliepositie van de toen bestaande aanbieders in de thuiszorg. Destijds hadden cliënten slechts keuze uit één of hooguit twee aanbieders.

Vernieuwende thuiszorg op maat
Vernieuwend was het werken met ZZP’ers, zelfstandigen in de zorg. Zorg op maat door gedreven en gepassioneerde zorgverleners. Een modern, innovatief initiatief in Zeeland. Het vraaggestuurd werken vanuit de wens van de cliënt was nieuw en succesvol. De vraag van de cliënt stond en staat centraal, iedere cliënt kreeg zorg van zijn of haar eigen, kleine team en behield hierdoor de regie over zijn of haar eigen leven.

Deze moderne en vernieuwende aanpak bracht een flinke groei te weeg. Nu zijn er meerdere aanbieders die voor dit model gekozen hebben. In korte tijd groeide het aantal cliënten en zorgverleners en verhuisde Iriz van de Albert Joachimikade in Goes (de oude strafgevangenis) naar de Zonnebloemstraat 50. Ook het nieuwe kantoor heeft nog een uitbreiding gehad naar een aangrenzend pand.

Meerdere locaties in Zeeland
In 2013 zijn er ook op Walcheren een tweetal locaties gekomen waar Iriz bezocht kan worden. Vanaf november 2014 kan dit namelijk ook in Middelburg. Nu kan Iriz zeggen dat het haar plaats in de regio heeft bereikt.

Groei door passie & vergrijzing
Het aantal zorgverleners is meegegroeid met de toename van cliënten. Nog steeds werken zorgverleners als ZZP’er en nu ook in loondienst. Een bestand van circa 400 deskundige zorgverleners met passie voor zorg. Het werkplezier van de medewerker is voor Iriz belangrijk. We bereiken dit door bijscholing en eigen verantwoordelijkheid toe te kennen aan de medewerkers. Door de kleinschaligheid van de organisatie staan wij dicht bij de cliënt, maar zeker ook bij de medewerkers. Bij vragen, op- of aanmerkingen, tips en suggesties reageren we snel . Iriz heeft ook hier oog voor de mens!

Op kantoor werken nu 11 medewerkers. De “overhead” houden we zo laag mogelijk. De kantoormedewerkers van Iriz vinden persoonlijke aandacht voor de cliënt vanzelfsprekend en handelen daar ook naar.

Flexibele zorg op maat
Vanaf het begin kregen we vele specifieke en diverse zorgvragen, die niet door andere organisaties konden worden ingevuld. Die specifieke wensen zijn nog steeds een drijfveer voor veel van de cliënten die bij Iriz aankloppen. Zij stellen ons voor allerlei uitdagingen waar wij samen met hen een oplossing voor bieden. Respect, betrokkenheid, betrouwbaarheid, menselijke warmte en aandacht blijven daarin onze kernwaarden.

Van begin af aan heeft Iriz zich gespecialiseerd in nachtzorg en 24 uur zorg aaneengesloten in huis. Dit kon, en kan nog steeds variëren van een gastvrouw in huis die enige ondersteuning bood tot de verpleegkundige tijdens de laatste levensfase voor mensen die graag thuis willen overlijden.

Kleine wijkteams maken het verschil
Het werken met kleine teams is nog steeds ons uitgangspunt. Ook als het gaat om verpleging, verzorging en begeleiding thuis. Het samenwerken met andere organisaties is voor Iriz belangrijk. Wij geven dit op veel manieren vorm onder andere door deelname aan de ketenzorg in Zeeland voor dementie , CVA/NAH en palliatieve zorg, met als doel de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te maken. Zo zoeken wij ook de samenwerking met andere organisaties binnen zorg- en welzijn.

Thuiszorg toekomst met uitdagingen
De toekomst is voor Iriz vol met uitdagingen. De hervormingen van de zorg prikkelen Iriz tot snel, innovatief, modern maar ook creatief inspelen op de veranderingen. Daar staan wij voor! Wij betrekken in die uitdaging ook onze cliënten. Hoe willen zij het geregeld zien binnen de kaders die de politiek stellen?

Het optimaliseren van de uitwisseling van informatie tussen Iriz en cliënt krijgt steeds meer gestalte in de vorm van website, facebook en twitter.

Voor 2015 heeft Iriz contracten met de gemeenten op Walcheren en in de Oosterschelde regio voor de WMO. Voor mensen die wel een vraag hebben maar niet meer bij de gemeenten terecht kunnen voor hulp bij de huishouding heeft Iriz alternatieven ontwikkeld . Binnenkort volgt de lancering van een speciale “schoon huis” pagina op deze website!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Iriz staat als organisatie midden in de samenleving. Ze geeft hier onder andere uitdrukking aan door de organisatie open te stellen voor maatschappelijke initiatieven en projecten, zoals bijvoorbeeld het project “Startbaan” van Vluchtelingenwerk. We fietsen zoveel mogelijk, gaan zuinig om met papier en met energie. Producten die wij nodig hebben voor ons kantoor worden zoveel mogelijk bij lokale (biologische) bedrijven gekocht die een maatschappelijke doelstelling hebben.

 

Missie

Ons doel is te doen wat we beloven en afspraken na te komen.

Visie

Zorg op maat geleverd via samenwerking door bekende gezichten en vertrouwde handen. Waarbij samenwerken het vermogen is om effectief en professioneel gebruik te maken van elkaars talenten!