Tel: 0113-23 25 29 (24/7)

Klachten & complimenten

Lopen de zaken anders dan u graag had gezien? Of bent u juist heel erg tevreden over onze zorg en dienstverlening? We stellen het op prijs als u het ons laat weten.

Klacht aan het adres van Iriz thuiszorg

Als het mogelijk is, kunt u uw klacht bespreken met de betrokken medewerker, of met de zorgcoördinator. Iriz thuiszorg vindt het belangrijk dat er open, respectvol en veilig met uw klacht omgegaan wordt. We gaan dan ook graag met u in gesprek om samen een passende oplossing te zoeken. Ook kunt u contact opnemen met het management Iriz thuiszorg.

Klacht elders deponeren

Wilt u, om welke reden dan ook, liever dat er een externe klachtencommissie uw klacht behandelt?

Stuurt u dan uw brief naar:

Klachtencommissie Zeeland
p/a ViaZorg
Stationspark 2
4462 DZ Goes

Complimenten voor Iriz thuiszorg

Complimenten krijgen is altijd leuk. Hoe klein of vanzelfsprekend het ook lijkt te zijn. Het is daarom fijn als u uw complimenten aan de betrokken medewerker geeft. Wanneer u de behoefte voelt een van onze medewerkers een materiële beloning te geven, willen we u verzoeken hier terughoudend in te zijn, omdat dit mogelijk in strijd is met de wet- & regelgeving voor zorgverleners.

Ook kunt u uw waardering op de website zorgkaartnederland achterlaten.

Kernwaarden Iriz

  • Respect
  • Oog voor de mens
  • Thuis blijven wonen
  • De vraag achter de vraag

Contact opnemen

0113-232529

0113-232989

info@iriz.org

Ik wil zorg Ik Zoek Informatie