Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus

Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus | Tel: 0113-23 25 29 (24/7)

Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Toezicht

 1. Statutaire en wettelijke taak 1.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. 1.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar […]

Lees meer

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit; Mw M de Goederen, voorzitter Dhr O. Schot, lid Dhr A. Schelfhout, lid

Lees meer

Kernwaarden Iriz

  • Respect
  • Oog voor de mens
  • Thuis blijven wonen
  • De vraag achter de vraag

Contact opnemen

0113-232529

0113-232989

info@iriz.org

Ik wil zorg Ik Zoek Informatie Ik Zoek Werk