Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus

Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus | Tel: 0113-23 25 29 (24/7)

Klachten & complimenten

Klachten & complimenten

Klachtenregeling in uw en ons belang

In elke organisatie groot of klein, kan het gebeuren dat er wel eens iets mis gaat. Meestal gaat het dan om kleinigheden, soms om ernstiger zaken. Maar in alle gevallen moet er geen drempel zijn elkaar hierop te wijzen. Dan kunnen er maatregelen worden genomen om deze klacht op te lossen, en minstens zo belangrijk, deze in de toekomst te voorkomen.

In uw en ons belang

Er kan ongewild iets mis gaan. Bewoners, familieleden en relaties moeten weten dat daar over te praten valt. Sterker nog: u heeft het recht de organisatie te vragen goed naar klachten te luisteren en deze zo snel mogelijk op te lossen. Daarmee wordt bereikt dat er zonodig een verbetering komt van zorg en behandeling. En dat is in uw, maar zeker ook in ons belang.

Eerst kijken naar een directe oplossing

Het is al gezegd, er kan wel eens iets mis gaan. Merkt of constateert u dat, neem dan liefst eerst contact op met de betrokken persoon op de afdeling. Soms blijken klachten over behandeling of de wijze waarop men met u omgaat met een persoonlijk gesprek direct oplosbaar. Gewoon omdat de oorzaak ligt in een misverstand of een oorzaak van buiten af. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om te praten met de teamleider of met de zorgmanager.

Praten lost dikwijls veel op. Wacht niet te lang met het melden van uw klachten.

Kom zoveel mogelijk met suggesties voor het oplossen van de gesignaleerde problemen. Er wordt goed naar u geluisterd en u krijgt antwoord.

De klachtenregeling

Natuurlijk kan het ook voorkomen, dat u de betrokkene liever niet zelf over de klacht aanspreekt. Het kan ook zijn dat u er met de medewerkers of leidinggevenden op de afdeling niet uitkomt. Of uw ongenoegen is zo groot dat u er met iemand over wilt praten die geen relatie met de afdeling heeft. In zulke situaties kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling van Iriz thuiszorg. Deze regeling is gebaseerd op de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Advies en klachtenbemiddeling

Onze organisatie heeft een klachtenfunctionaris benoemd. Een persoon die niet direct betrokken is bij de teams. Deze functionaris heeft de mogelijkheid vertrouwelijk met u het probleem te bespreken, uw vragen te beantwoorden en u te adviseren hoe u in de gegeven situatie het best kunt handelen. Ook kan de klachtenbemiddelaar met u of namens u binnen de organisatie gaan overleggen hoe de geuite klacht oplosbaar is. Dikwijls kan op deze wijze de klacht naar tevredenheid van alle partijen worden opgelost. Vanzelfsprekend wordt u op de hoogte gehouden van de resultaten. De naam en de bereikbaarheid van de klachtenfunctionaris leest u aan het einde van deze informatiefolder.

Klachtbehandeling

Uw klacht wordt in de organisatie behandeld volgens een intern klachtenreglement. De uitspraak over uw klacht kunt u meestal binnen 6 weken verwachten. Als u het niet eens bent met de uitspraak dan kunt u de klacht indienen bij stichting Zorggeschil in Meppel. Een geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet uitspraak over de gegrondheid van uw klacht.

Samenvatting

Klagen hoeft niet erg te zijn. Het is een recht een klacht kenbaar te maken over de kwaliteit van zorg of de wijze waarop die wordt verleend. Het is bovendien een signaal dat bepaalde zaken niet naar wens verlopen. Daaraan moet in ieders belang iets gedaan worden. Een klacht moet, onafhankelijk van de zwaarte, op de juiste plek terechtkomen. Deze informatiefolder biedt daartoe een handreiking. Maak er gepast gebruik van.

Klachtenfunctionaris en geschillencommissie

De klachtenfunctionaris (a.i) is mevrouw J. Kaashoek. Zij vervult geen lijnfunctie binnen de organisatie en kan daardoor onafhankelijk oordelen over de uitvoering van het werk. Mevrouw Kaashoek kunt u bereiken via het centrale nummer 0113-232529 of via kwaliteit@iriz.org.

De geschillencommissie kunt u bereiken via:

Stichting Zorggeschil, Postbus 1021
7940 KA Meppel.
E-mail:           info@zorggeschil.nl
Website:       www.zorggeschil.nl

Kernwaarden Iriz

  • Respect
  • Oog voor de mens
  • Thuis blijven wonen
  • De vraag achter de vraag

Contact opnemen

0113-232529

0113-232989

info@iriz.org

Ik wil zorg Ik Zoek Informatie Ik Zoek Werk