Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus

Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus | Tel: 0113-23 25 29 (24/7)

Eigen bijdrage / CAK

Eigen bijdrage

In de WLZ en WMO regelgeving is bepaald dat u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage bent verschuldigd. Het CAK int deze eigen bijdrage. Alle zaken rondom deze bijdrage worden geheel buiten medeweten van Iriz thuiszorg met u geregeld.

De laatste actuele informatie over de eigen bijdrage bij thuiszorg vindt u op de website van CAK.  Als u structureel zorg van Iriz nodig heeft kunt u via de WLZ op een bijdrage rekenen. Wat de mogelijkheden zijn leest u op de website Zorginstituut Nederland. Of bezoek direct het WLZ kompas.

Er zijn ook een aantal zaken die buiten de WLZ vallen en komen daarmee voor uw eigen rekening. Wilt u daar meer over weten stuur dan een van onze medewerkers een bericht.

Kernwaarden Iriz

  • Respect
  • Oog voor de mens
  • Thuis blijven wonen
  • De vraag achter de vraag

Contact opnemen

0113-232529

0113-232989

info@iriz.org

Ik wil zorg Ik Zoek Informatie Ik Zoek Werk