Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus

Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus | Tel: 0113-23 25 29 (24/7)

Informatie

Privacy statement

Uw privacy is voor Iriz thuiszorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden en zijn wij verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te […]

Lees meer

Algemene Voorwaarden 2017

De algemene voorwaarden (hierna: AV) bieden evenwicht, verschaffen duidelijkheid en rechts zekerheid in de relatie zorgorganisatie en cliënt. Deze zijn immers tweezijdig en werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. De AV zijn van toepassing op alle contracten tussen zorgorganisaties en cliënten in de VVT-sector, met uitzondering […]

Lees meer

Zorgovereenkomst

Voordat u zorg krijgt van Iriz thuiszorg sluiten wij met u een zorgovereenkomst af. In deze zorgovereenkomst staan afspraken op het gebied van zorg- en dienstverlening Iriz thuiszorg. De wederzijdse rechten en plichten zijn hierin geregeld.

Lees meer

Kernwaarden Iriz

  • Respect
  • Oog voor de mens
  • Thuis blijven wonen
  • De vraag achter de vraag

Contact opnemen

0113-232529

0113-232989

info@iriz.org

Ik wil zorg Ik Zoek Informatie Ik Zoek Werk