Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus

Richtlijnen ten aanzien van het Coronavirus | Tel: 0113-23 25 29 (24/7)

Documenten & beleid

Ketenzorg Midden & Noord Zeeland

Wat is ketenzorg? Goede zorg is mensenwerk. Mensen vormen met elkaar organisaties. Verschillende schakels van zorg horen gewoon naadloos aan te sluiten. Dat kan vaak beter: nodig is afstemming tussen hulpverleners en organisaties. Maar ook: heel andere vormen van zorg ontwikkelen, die beter tegemoet komen aan hedendaagse patiëntenbehoeften. En…. dynamiek creëren, want alleen uit beweging […]

Lees meer

ISO 9001 certificering

Iriz staat garant voor een goede kwaliteit van zorg. Wij voldoen aan alle wettelijk eisen die gesteld worden aan een thuiszorgorganisatie. Wat houdt dit in? ISO 9001:2008 NEN-EN15224:2012 Zorg en Welzijn Bij ISO certificatie toetst een externe Certificerende Instelling- bij ons is dat Certificatie in de Zorg– of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf […]

Lees meer

Jaarverslaggeving 2016

Bent u geïnteresseerd in de jaarverslaggeving van Iriz thuiszorg over het jaar 2016 kunt u deze hier downloaden.

Lees meer

Bestuursverslag 2016

Bent u geïnteresseerd in het bestuursverslag van Iriz thuiszorg over het jaar 2016 kunt u deze hier downloaden.

Lees meer

Cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg middels een Wlz‐indicatie, kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Deze ondersteunt u en uw naaste met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Voor de laatste actuele informatie verwijzen we u graag door naar de website van ZorgKantoor.

Lees meer

Privacy van klantgegevens

Wanneer Iriz thuiszorg bij u zorg verleent zijn er persoonlijke gegevens over u bij ons bekend. Uiteraard is de privacy hiervan gewaarborgd conform wettelijke regelgeving. Iriz thuiszorg gaat bijzonder zorgvuldig om met zowel privacygevoelige – als minder privacygevoelige klantgegevens. Het is goed om te weten dat wij gebruik maken van analytische cookies.

Lees meer

Kernwaarden Iriz

  • Respect
  • Oog voor de mens
  • Thuis blijven wonen
  • De vraag achter de vraag

Contact opnemen

0113-232529

0113-232989

info@iriz.org

Ik wil zorg Ik Zoek Informatie Ik Zoek Werk