Informatie voor onze klanten over het coronavirus

Hoe Iriz thuiszorg omgaat met het coronavirus

Richtlijn coronavirus
Iriz thuiszorg heeft zich vanaf het eerste moment van de uitbraak goed voorbereid en alle medewerkers op de hoogte gebracht van het belang van hygiënisch werken en op welke signalen bij klanten en collega’s gelet moet worden. Alle medewerkers weten wat te doen bij een mogelijke verdenking van besmetting. Alles staat beschreven in een interne richtlijn. Deze richtlijn wordt aangepast wanneer er nieuwe maatregelen worden aangekondigd door het RIVM.

Belangrijkste punten uit de richtlijn

 • Vanuit het RIVM gelden afwijkende maatregelen voor zorgmedewerkers. Deze zijn:
 • Bij verkoudheid en/of hoesten in combinatie met koorts blijven zorgmedewerkers thuis en gaan niet naar de klant;
  -Bij alleen verkoudheid en/of hoesten is er geen reden om thuis te blijven en kan een gepland zorgmoment doorgaan.
 • Al onze zorgmedewerkers volgen deze maatregelen op. Onder zorgmedewerkers worden alle medewerkers verstaan die zorg verlenen bij onze klanten thuis, te weten:
  - Medewerkers huishoudelijke verzorging (thuishulpen);
  - Ambulant begeleiders;
  - Verpleegkundigen en verzorgenden.
 • Alle medewerkers volgen het hygiëne protocol dat bestaat uit:
  - Geen handen schudden;
  - Regelmatig handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken;
  - Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  - Gebruik papieren zakdoekjes (na gebruik direct weggooien);
  - Uit voorzorg geen (papieren) mondkapjes dragen. Deze beschermen de drager niet tegen het virus. Dit betreft een advies van GGD en RIVM;
  - Regelmatig reinigen van de telefoon of tablet.
 • Alle niet dringende overleggen zijn afgelast;
 • Medewerkers die het vermoeden van besmetting hebben, melden dit bij de huisarts en de leidinggevende. Zij volgen het advies om wel of niet te mogen werken op.
Wat het coronavirus voor uw zorg betekent

Invloed van Corona op onze zorgverlening
De maatregelen die op dit moment gelden, houden in dat onze medewerkers bij hoesten en niezen in combinatie met koorts niet kunnen werken. Dat betekent dat we met minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Dit kan van invloed zijn op de zorg die u van ons krijgt.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat:

 • Uw zorgmoment moet worden verplaatst naar een ander tijdstip;
 • U zorg krijgt van een andere medewerker dan u gewend bent;
 • Wij alleen (medische) noodzakelijke zorg verlenen;
 • Wij meer dan gebruikelijk een beroep moeten doen op uw mantelzorger.

Uiteraard stellen we u vooraf telefonisch op de hoogte wanneer wij tot een van deze maatregelen over moeten gaan.

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen

Wat kunt u zelf doen
Veel klanten bellen ons op om te vragen wat zij zelf kunnen doen om de kans op overdracht van het virus zo klein mogelijk te maken. Gelukkig kunt u zelf ook maatregelen nemen. Allereerst is het belangrijk om extra alert te zijn op uw eigen persoonlijke hygiëne. De belangrijkste maatregelen die u vooraf kunt nemen zijn:

 • Zorg dat u een zeeppompje en keukenrol in huis heeft, zodat onze medewerkers bij binnenkomst en weggaan de handen goed kunnen wassen;
 • Was zelf uw handen vóór het zorgmoment;
 • Heb extra aandacht voor schone contactvlakken, lichtknoppen, deurknoppen, kranen e.d.;
 • Als u klachten heeft aan uw luchtwegen en u moet hoesten of niezen met of zonder koorts, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts om te overleggen wat u moet doen;
 • Laat Iriz thuiszorg weten wanneer u klachten heeft, wanneer u getest moet worden door de GGD, of wanneer u een huisgenoot heeft die ziek is of besmet is met het coronavirus;
 • Inventariseer alvast wie in uw naaste omgeving de zorg over kan nemen in het geval wij dat tijdelijk niet meer kunnen doen.
Wilt u meer informatie over het coronavirus?
 • Meer informatie
 • Iriz thuiszorg houdt de door het RIVM voorgeschreven maatregelen aan. Heeft u vragen over het coronavirus dan verwijzen we u naar de website van het RIVM.
 • Heeft u vragen over onze zorgverlening in relatie tot het coronavirus dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Belt u daarvoor naar ons algemene nummer 0113-23 25 29. Wij staan u graag te woord.
 • U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.