Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VVT
Bijgevoegd de algemene voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT).

Bijzondere module wijkverpleging
Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u wijkverpleging ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module. Bijzondere module Wijkverpleging.

Bijzondere module modulair/volledig pakket thuis
Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module. Bijzondere module MPT en VPT.

Algemene Voorwaarden MO

De Algemene voorwaarden Maatschappelijk ondersteuning zijn van toepassing op de Huishoudelijke ondersteuning en de Individuele begeleiding vanuit de WMO. Klik hier voor deze voorwaarden.

Cliëntenraad

Wat is een Cliëntenraad?
De Cliëntenraad is, te midden van iedereen die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten. De Cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt.

Waarom een Cliëntenraad?
Voor Iriz thuiszorg staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we continu weten wat de wensen zijn van onze cliënten, wat ze vinden van de geboden zorg en alles daar omheen.

De cliënt wordt gehoord in de Cliëntenraad. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënt en oefent via overleg met de directie invloed uit op het beleid.

Lees hier meer over de cliëntenraad.

Coronavirus

Iriz thuiszorg heeft zich vanaf het eerste moment van de uitbraak goed voorbereid en alle medewerkers op de hoogte gebracht van het belang van hygiënisch werken en op welke signalen bij klanten en collega’s gelet moet worden. Alle medewerkers weten wat te doen bij een mogelijke verdenking van besmetting. Alles staat beschreven in een interne richtlijn. Deze richtlijn wordt aangepast wanneer er nieuwe maatregelen worden aangekondigd door het RIVM.

Lees hier alles over de richtlijnen ten aanzien van het corona virus bij Iriz thuiszorg.

Documenten en beleid
Bent u geïnteresseerd in het meerjarenplan van Iriz thuiszorg 2022-2024? U kunt deze hier downloaden.
Eigen bijdrage / CAK

In de WLZ en WMO regelgeving is bepaald dat u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage bent verschuldigd. Het CAK int deze eigen bijdrage. Alle zaken rondom deze bijdrage worden geheel buiten medeweten van Iriz thuiszorg met u geregeld.

De laatste actuele informatie over de eigen bijdrage bij thuiszorg vindt u op de website van CAK. Als u structureel zorg van Iriz nodig heeft kunt u via de WLZ op een bijdrage rekenen. Wat de mogelijkheden zijn leest u op de website Zorginstituut Nederland. Of bezoek direct het WLZ kompas.

Er zijn ook een aantal zaken die buiten de WLZ vallen en komen daarmee voor uw eigen rekening. Wilt u daar meer over weten stuur dan een van onze medewerkers een bericht.

Klachten en complimenten

In elke organisatie groot of klein, kan het gebeuren dat er wel eens iets mis gaat. Meestal gaat het dan om kleinigheden, soms om ernstiger zaken. Maar in alle gevallen moet er geen drempel zijn elkaar hierop te wijzen. Dan kunnen er maatregelen worden genomen om deze klacht op te lossen, en minstens zo belangrijk, deze in de toekomst te voorkomen.

Lees hier meer over klachten & complimenten bij Iriz Thuiszorg.

Kwaliteit en klanttevredenheid

Iso certificering
Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen gesteld in ISO-NEN9001 versie 2015. Jaarlijks wordt onze kwaliteit getoetst door het bureau Certificatie in de zorg. Kwaliteit is niet alleen het voldoen aan papieren eisen maar kwaliteit zien wij als het succes van mensen die met elkaar verbinding en betrokkenheid tonen. Een organisatie die staat voor haar klantwaarden en daardoor tevreden klanten heeft.

De klantwaarden van Iriz thuiszorg (Altijd oog voor de mens, respect, de vraag achter de vraag, thuis blijven wonen) lopen door ons gehele kwaliteitssysteem heen als de leidende rode draad. Klanten geven daar ook hun eigen invulling aan, wat we weer verwerken in hun zorgleefplan.

Klanttevredenheidsonderzoek 2023 wijkverpleging
Onlangs hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cliënten die gebruik maken van de Wijkverpleging.
Klik hier voor de resultaten.

Klanttevredenheid 2023 Huishoudelijke hulp en Individuele begeleiding
Een deel van de klanten die huishoudelijke hulp of Individuele begeleiding krijgen is gevraagd naar hun tevredenheid. Heel veel klanten zijn heel erg tevreden!
Klik hier voor de uitkomsten Huishoudelijke hulp.
Klik hier voor de uitkomsten Individuele begeleiding.

Meer klantwaarderingen vindt u ook op de Zorgkaart Nederland.

Mantelzorgers

Waar kun je terecht als mantelzorger wanneer je het echt niet meer redt? De zorgladder mantelzorg geeft je daar inzicht in.

Mantelzorger begeleiding & ondersteuning
Heeft u in privé ook een persoonlijke relatie met degene voor wie u zorgt? Dan bent u mantelzorger. Een mantelzorger kan dus een familielid zijn, maar ook een vriend of een buurman. Als privé persoon verleent u zorg aan bekende die hulpbehoevend zijn. Mantelzorg verleent u vrijwillig waardoor u er niet voor betaald wordt. Lees meer.

Zorgcoördinator
Iedere klant heeft een zorgcoördinator. Uw zorgcoördinator is het directe aanspreekpunt voor u waar u met vragen betreffende de zorg- en dienstverlening terecht kunt. Met de zorgcoördinator spreekt u af welke zorg u nodig heeft en wenst.

Zorgleefplan
Het zorgleefplan bevat alle afspraken die we onderling maken op het gebied van de zorg- en dienstverlening. Er wordt besproken met u welke zorg nodig is en wat vervolgens realiseerbaar is.

Hoewel wij in kleine teams werken is het belangrijk de afspraken die we gezamenlijk maken op te schrijven. Uw mantelzorger zien wij als samenwerkingspartner in de zorg voor u.

Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk met alle gegevens om en kunt u hier ten alle tijde kennis van nemen o.a. via het digitale mantelzorgportaal Caren. Wanneer het zorgleefplan is opgesteld ontvangt u een eigen inlogcode voor dit mantelzorgportaal.

Missie, visie & kernwaarden

Over Iriz
‘Het verhaal’ van Iriz thuiszorg Iriz Thuiszorg is in 2001 opgericht onder de naam ABTZ Thuiszorg. In oktober 2012 is dit veranderd in Iriz Thuiszorg. Ooit begonnen als alternatief voor de toenmalige monopoliepositie van de toen bestaande aanbieders in de thuiszorg. Destijds hadden cliënten slechts keuze uit één of hooguit twee aanbieders. Vernieuwende thuiszorg op maat Vernieuwend was het […]

 

Missie & Visie
Ons doel is te doen wat we beloven en afspraken na te komen. Visie Zorg op maat geleverd via samenwerking door bekende gezichten en vertrouwde handen. Waarbij samenwerken het vermogen is om effectief en professioneel gebruik te maken van elkaars talenten!

 

Filosofie van Iriz
Respect Respect is de belangrijkste waarde in onze zorg. Respect zegt iets over een houding: onze zorgverlener realiseert zich bij de cliënt te gast te zijn en heeft aandacht voor de gewoonten van haar clienten, ook al zijn die soms anders en onpraktisch. Onze zorgverlener: “Mijn klant (84) heeft zich altijd in de keuken aan de […]

Lees meer

Nieuws
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op onze nieuwspagina.
Raad van Commissarissen

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Berna Trommelen (voorzitter)
  • Ernst Wentzel (lid)
  • Jack Schepers (lid)
  • Kees Theeuwes (lid)

Stage lopen & werken bij Iriz
Kijk voor meer informatie op de pagina werken bij Iriz thuiszorg.
Vrijwilligers & vrijwilligerswerk

Om ons te ondersteunen werkt Iriz thuiszorg eventueel ook met vrijwilligers. Dit zijn nooit eigen vrijwilligers aangesloten bij Iriz thuiszorg. Deze vrijwilligers zijn verbonden met vrijwilligers- en andere regionale non-profit organisaties. Meer weten? Kijk dan eens op https://www.smwo.nl/